• RUS+PSYKIATRI: Pasienter med samtidige rusproblemer og psykiske lidelser faller ofte mellom to stoler i behandlingsapparatet. I rapporten "Dobbelt så vanskelig?" har lege Gunn-Vivian Eide avdekket store geografiske forskjeller i behandlingstilbudet til denne gruppen. FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN (ARKIV)

Hvor du bor avgjør hjelpen

Bergen er feil sted hvis du sliter med rus eller psykiske problemer.