• TVANGSSLAKT: Oppdrettarar som «over tid» - ifølgje Mattilsynet - har for mykje lus på fisken vil få påbod om å slakte ut heile anlegget. (Arkivfoto)

Lusete laks gir tvangslakting

Lakselusproblema er så store at mange lakseoppdrettarar i Sunnhordland og Hardangerfjorden blir tvinga til å slakte med store tap. Det meiner Mattilsynet.