Stakk fra bilulykke

Krasjet i Fløyfjellstunnelens nordgående løp.