Flere ras i natt

Flere veier i Sogn og Fjordane er stengt på grunn av ras eller rasfare.