Det er ungdomslagene Bergen Natur og Ungdom, Bergen AUF, Bergen KrFU, Bergen Sosialistisk Ungdom, Bergen Unge Venstre og Bergen Grønn Ungdom som har gått sammen om en uttalelse om å innføre ett konkret tiltak for å få bukt med den dårlige luften.

— Vi krever at køprising innføres i Bergen, da det vil spare både miljøet og samfunnet for store kostnader, sier leder i Bergen Natur og Ungdom, Sara Andersen Vågenes.

Skal øke

Hun representerer alle partienes uttalelse. Alle ungdomslagene i Bergen har fått anledning til å delta. I uttalelsen sin sier de at «alle ønsker en varig løsning på luftproblemene i byen». Men det å kun sette inn akuttiltak dersom luften blir akutt dårlig, mener de ikke er godt nok.

«Med tanke på at byen vil vokse med over 40 % de neste 40 årene er det ikke en god løsning å kun fortsette utbyggingen av nye veier - innfartsårene til sentrum behøver nye løsninger for å tilpasses befolkningsøkningen» står det i fellesuttalelsen.

Best løsning

De mener den beste og mest bærekraftige løsningen på den dårlige luften og trafikkproblemene er køprising.

«Det har vist seg effektivt i flere europeiske storbyer, og har blant annet redusert privatbilismen i Stockholm med 35 prosent. Vi mener at køprising kun bør innføres som en pakke sammen med store utbedringer i kollektivsystemet, med hyppigere avganger og lavere priser».

Ungdomsaktivistene har også en gulrot å by sine eldre partifeller:

«Bilkøene i de norske storbyene koster samfunnet rundt 2,5 millioner i minuttet - det tilsier at køprising vil kunne spare svært store kostnader over tid».

Ingen diskusjon

I uttalelsen sin peker de på at debatten om køprising på bergensveiene har dødd hen.

— Vi får se om politikerne ignorerer dette, eller om de vil gjøre noe. I det minste håper vi på litt debatt, sier Vågenes til BT.

Hun sier alle ungdomsparti har fått anledning til å delta i uttalelse.

— Noen trakk seg fordi de mente dette ikke lå nærme deres politiske meninger. Bergens Unge Høyre har ikke svart på våre meldinger.

Bergens Unge Høyre har i en årrekke markert seg kraftig for å innføre køprising i Bergen.

På årsmøtet til Bergen Høyre manglet de bare et par stemmer for å få flertall for tiltaket, men daværende leder Peter Christian Frølich tapte drakampen mot Monica Mæland.

Ikke aktuelt

Nåværende leder Petter Haraldsen sier han personlig mener at prismekanismen kan være en effektiv måte å bekjempe køer på. Men noen omkamp om køprising kommer ikke fra Høyre-ungdommene.

I en SMS skriver Haraldsen følgende:

«Bergens Unge Høyre gikk på et knepent tap i Bergen Høyre sist saken om køprising var oppe. Kompromisset ble miljødifferensierte bompenger, hvor forurensende biler betaler mer, mens små og miljøvennlige biler betaler mindre. Dette er vi fornøyde med, og gleder oss til å se hvordan effekten blir».

Hva tenker du om ungdommenes forslag? Diskuter under!