På Bryggens Museum samlet politikerne rundt 70 deltakere for informasjons— og debattmøte om Bryggens fremtid. I bakgrunnen var Peter Christian Frølichs (H) illustrasjon med hvordan han ser for seg en bybane- og bilfri Bryggen.

Selv om møtet først og fremst skulle handle om Bryggen, så kom de seg ikke unna bybane-debatten.

- For meg er det ikke avgjørende at tunnel er samfunnsøkonomisk smartere, eller at banen vil være stygg. Det avgjørende argumentet er at dette byrommet fra Torget til Tyskebryggen er det vakreste byrommet. Det er et byrom som viser hele byens historie. Vi må knytte Bryggen til kulturopplevelser, sa Frølich.

Perlen Bryggen

Aps gruppeleder Harald Schjelderup spurte seg selv hvordan Bryggen kan gjøres til det ikonet, og den perlen, «som byen og verdenssamfunnet» fortjener.

- Hva er Bryggen? Er det kakepynt, staffasje, et turiststed, et utelivssted, eller et sted vi bygger identiteten vår på? Jeg mener det er det siste. Det må vi ha som utgangspunkt når vi diskuterer Bryggens fremtid.

- Denne kjernen her er det som er Bergen. Og den skal man honen ikke tukle med, konkluderte Frps varaordfører Tor Woldseth.

Julie Andersland (V) erkjenner at bergenserne ikke oppholder seg i området året rundt, og lanserte selv en rekke aktiviteter og potensielle arrangementer som kan øke tilstrømningen av mennesker. Blant annet pekte hun på flere øl- og vinfestivaler, og flere matfestivaler som Bondens Marked.

- Hvorfor kan vi ikke flytte Festspill-åpningen til Bryggen? Vi kan ha spillfestivaler der, barnas dag, bergensernes dag. Det må på plass langt flere kafeer og butikker.

Schjelderup fulgte opp med å lansere forslag om Bryggen Mikrobryggeri, eller en marsipanfabrikk.

Ikke Bybanen

Det debattantene ikke klarte å enes om var plasseringen av Bybanen. Andersland påpekte en rekke ganger at hun var den eneste i panelet som var for en dagløsning for Bybanen, mens resten var tunneltilhengere.

Hun skjønner ikke motstanden mot Bryggen-banen. At Torgallmenningen er et åpent byrom som trekker til seg bergenserne, vedgår hun.

- Det er et fint byrom. Men det finnes byrom nedover i Europa som klarer å være minst like attraktive, og de har også baneløsninger.

Frølich mente Andersland sammenlignet epler og pærer.

- Du kan ikke sammenligne de plassene med Bryggen. De er enorme plasser hvor banen bare går på en liten del av den. Bryggen er sjønære areal som allerede har liten plass.

Andersland mente fremdeles det var plass til Bybanen når biltrafikken ble redusert.

Ble enige

Det debattantene ble enige om var behovet for en arkitektkonkurranse i forbindelse med den byutviklingen som skal skje på Torget og Bryggen de kommende årene. Kommunens fagetat har foreslått at en slik konkurranse kan gjennomføres i forbindelse med at Bybanen legges over Bryggen. Det provoserer Schjelderup.

- Den arkitektkonkurransen til kommunen er bare for å sukre pillen. Den konkurransens skulle vi hatt uansett hvilken trasé vi velger.