• IKKJE TILKOPLA: Karl Henrik Nesse måtte nytte MMS for å få sendt denne selfien av seg sjølv og den nettlause bygda Skauge. Nettet har vore nede i over ei veke. FOTO: Privat

Ei veke uten internett eller hjelp