• Christian Meyer saumfarer Statsraad Lehmkuhl og bruker tre arbeidsdager på å laserskanne hver detalj. FOTO: Gidske Stark

Digitaliserer 100 år gammel dame

Snart kan alle skuelystne vandre gjennom Statsraad Lehmkuhl på internett.