• MEINER HELSETOPPANE MÅ TA ANSVAR: Kommunelege Bengt Georèn i Vågsøy årsaka til ventelisterotet i Nordfjord er at det har teke for lang tid å innføre rettleiarane for prioritering i Helse Førde. Flesteparten av dei blei sende ut frå Helsedirektoratet alt for to år sidan. FOTO: ØYSTEIN TORHEIM

Peikar på toppane

Styret i Helse Førde blei i mai orientert om at legane som prioriterer pasientar på venteliste, kan mangle naudsynt opplæring.