Avdekket store mangler

Nær halvparten av virksomhetene på Torget har mangelfulle arbeidsavtaler. Mange arbeidere har ikke fått lønnsslipp.