Trafikkulykke på Gaupås

Tre biler har kollidert. Flere personer fraktet til Haukeland.