• NI LUFTBOMBER: På dette bildet har BTs fotograf fanget ni store offshore- og supplyskip i Vågen og på Skoltegrunnskaien. FOTO: Rune Meyer Berentsen

- Du er prinsesse Vil-ikke, Rygg!

Byrådet fikk kjeft for ikke å flytte supplybåter fra sentrum.