Skal ha møte neste uke

Kommunen og driftsselskapet Totalreform skal diskutere Fisketorgets fremtid.