• VIL BLI STØRRE: Venstres stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn var ikke aktiv i politikken da Jens Stoltenberg skrinla den forrige regionreformen. Nå er partiet hans primus motor på Stortinget for å legge ned fylkene og erstatte dem med større regioner. I vest håper mange det betyr en samling av Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre. FOTO: ERLEND AAS, SCANPIX

Mister troen på «trivselsfylket»

Stadig flere politikere i Sogn og Fjordane har mistet troen på hjemfylkets eksistensgrunnlag. Nå vil de slå seg sammen med resten av Vestlandet.