• FRONTKOLLIDERTE: Litt lenger nord for ulykkesstedet satte vegvesenet ned fartsgrensen fra 80 til 70 kilometer i timen som følge av to ulykker de siste årene. FOTO: KRISTIAN EIDSVIK

Skrinla planer om midt-deler på ulykkesstedet

For under ett år siden frontkolliderte to biler i svingen der to søstre omkom søndag. - Hadde det vært midtdeler her, hadde de vært reddet.