Se luftambulansen lande på en tue

En mann skadet kneet på Byfjellene. Luftambulansen landet på en tue og plukket ham opp.