Foreslår to barnehageopptak

Regjeringen setter av 241 millioner til flere barnehageplasser.