• LAV TERSKEL: Det skal være lav terskel for å ringe inn til TOPS-teamet i Helse Bergen. - Vi vet at hvis de unge får tidlig hjelp for en psykose, så kan de få et bedre liv. Tidlig hjelp er utrolig viktig, sier seksjonsleder Else-Marie Løberg. Her sammen med Rune A. Kroken, sjef ved Avdeling tidlig psykose i Helse Bergen. De har en egen gymsal som brukes til aktiviteter for unge som er innlagt her. FOTO: Rune Sævig

300 har ringt inn for psykose-hjelp

300 har ringt for å be om hjelp siden TOPS åpnet dørene for et drøyt år siden. Innringerne er redde for at unge de kjenner har fått en psykose.