- Foreldre må inkluderes

Foreldre av stoffmisbrukere har dyrekjøpt kunnskap om narkotikamisbruk. - Denne kompetansen må brukes, sier forsker Magnhild Høie.