Dekoder laget storutrykning

Brannvesen og politi sperret av område i Sigurds gate.