Leverer inn gaver

Statsråder leverer tilbake gaver de har fått fra utenlandske politikere. Nytt regelverk innført umiddelbart.

Publisert:

  • Aftenposten.no
  • Lars Inge Staveland

Denne uken ble det kjent at utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister og tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) har mottatt gaver fra utenlandske politikere.

Statsministerens kontor (SMK) ønsker nå å endre regelverket med umiddelbar virkning, slik statsråder ikke skal kunne beholde gaver de mottar i embets medfør. Registreringspliktige gaver leveres tilbake.

Les også

Så mye var teppene verdt

— Vi velger å levere tilbake I en pressemelding fra SMK heter det at reglementet fra i dag endres slik at regelverket for gaver for politisk ledelse blir fullt ut i samsvar med det som gjelder for offentlige tjenestemenn. Gaver som er taksert til over 2000 kroner blir levert tilbake.

— I tillegg er berørte regjeringsmedlemmer enige om å levere til departementet gaver som er registreringspliktig i Stortingets register. Vi velger å levere tilbake gaver tatt i privat eie i tråd med intensjonene i det nye regelverket, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Det tidligere regelverket fra 2003 ga åpning for å ta gaver i privat eie.

Støre uttalte fredag morgen at han mener en slik fornying av regelverket vil være fornuftig.

– Når jeg har mottatt disse gavene, står jeg inne for det. Jeg har ikke tenkt å si at jeg angrer, men jeg er jo lei meg for at det blir reist spørsmål om motivene. Det er ubehagelig, men jeg har altså lagt vekt på å følge reglene slik de enstemmig er vedtatt for politikere, sier Støre til NTB og understreker at han ikke har beholdt andre gaver.

Les også: Gaveforbud for svenske statsråder

Unntak for statsråder

Frem til i dag har statsråder vært unntatt fra regelverket som sier at statsansatte og embetsmenn ikke kan motta gaver. Jussprofessor Eivind Smith synes dette unntaket er underlig.

— I vår tid er det vanskelig å se hvorfor reglene om dette skulle være annerledes for statsrådene enn de er for andre som er satt til å forvalte fellesskapets verdier og interesser, sier Smith til NTB.

Det Støre og Strøm-Erichsen har gjort er ikke er ulovlig ifølge det eksisterende regelverket. Flere har i etterkant av avsløringene etterlyst et tydeligere og strengere regelverk.

De fem teppene Støre mottok ble taksert på nytt fredag morgen, og totalsummen viser seg å være mellom 17.000 og 19.000 kroner. Det viser et takseringsdokument NTB har fått fra Utenriksdepartementet. Støre selv hadde anslått en totalverdi på 20.000 kroner, basert på det ene teppet han allerede hadde fått taksert.

Publisert: