Leverer inn gaver

Statsråder leverer tilbake gaver de har fått fra utenlandske politikere. Nytt regelverk innført umiddelbart.