• LANGVARIG STREIK: Partene kom til enighet tidlig om morgenen tirsdag 6. juni. Da hadde streiken vart en måned. Her er streikevakter utenfor Akasia Sædalen barnehage. FOTO: Alice Bratshaug

Akasia fikk 16,8 millioner i støtte fra Bergen kommune under streiken

Under streiken har frustrerte foreldre måttet ta ut ferie og ulønnet permisjon for å passe på barna sine. Samtidig mottok Akasia fullt tilskudd fra kommunen for et barnehagetilbud de ikke kunne levere.