• FORNØYDE: Nye samarbeidsmåter og mer bruk av familieråd har gitte gode resultater i barnevernet, noe som gleder Hilde Baardsen, avdelingsdirektør i Bufetat, byråd Vigids Gåskjenn og Anita Fonnes, barnevernssjef i Ytrebygda. FOTO: Tor Høvik

Færre barn må bo på institusjon

Færre på barnevernsinstitusjon og færre barn tvangsflyttet. Nye metoder i barnevernet gir gode resultater.