Spørsmålene hagler mot Ylva Helgesen (21), som leder fadderstyret ved medisinsk fakultet.

Når skal utdelingen av t-skjortene foregå, før eller etter at fadderne har fått opplæring? Hvem står for hva? Og hvor er kontrakten fadderne må underskrive?

Det er mye som skal på plass før de vel 4700 ferske studentene inntar Universitetet i Bergen mandag.

Fadder på andre året

Som ny student i Bergen hadde Soufian Boukaddour (21) fra Oslo en fantastisk fadderuke. Derfor stiller psykologstudenten nå opp som fadder for andre gang.

«STUDENTGUIDE»: – Det er givende å kunne fortelle de nye studentene «blir du med her, så får du så mye tilbake», sier Soufian Boukaddour (til v.), fadder på andre året.
Bård Bøe

– Det er to intense uker, men det er alltid verdt det, sier han om oppkjøringen til neste ukes fadderuke.

I grupper på mellom tre og fem faddere har de ansvar for opptil 15 fadderbarn.

Østlendingen gleder seg særlig til de tre dagene hvor han skal vise nykomlingene rundt i Bergen, og alt av aktiviteter de kan være med på som student i byen.

– Den første uken er en stor, sosial begivenhet. En av mine viktigste oppgaver er å bidra til at fadderuken skal være gøy for alle, og at folk får nye venner på tvers av alder og studier.

UIB-FADDERKOORDINATOR: - Fadderuken er et viktig arena for å bygge nettverk og få et innblikk i en mulig fremtid i Bergen, sier Sara Nordbø. Selv flyttet hun fra Oslo for å starte profesjonsstudiet i psykologi ved UiB for to år siden.
Bård Bøe

Førstehjelp og politibesøk

Men før de tusen fadderne skal ta imot fadderbarna sine på mandag, får de opplæring på Dragefjellet.

– Her får de gode råd og blir bevisst hvilket ansvar de har for de nye studentene. At de ansees som rollemodeller, og at de er universitetets ansikt utad, sier Sara Nordbø (22), fadderkoordinator ved UiB.

På programmet står blant annet førstehjelpskurs og foredrag fra politiet. Deretter må studentene skrive under på en kontrakt.

Ordlyden varierer fra fakultet til fakultet, men i hovedsak forplikter fadderne seg til å opptre anstendig, være en omsorgsperson og til å respektere fadderbarna og deres alkohol- og intimgrenser.

Mål: Skape trygghet

Auditoriet der jusstudentene til vanlig blir drillet, er full av oppmerksomme faddere fra SV- og HF-fakultetet.

– Tidligere har det vært fyll og festing, og politiet har brukt mye ressurser på fadderuken, innleder politiførstebetjent Dara Nazari, og fortsetter:

– Derfor har vi dette viktige, gode samarbeidet for en trygg fadderuke.

MED FADDERNE PÅ LAGET: Politiet stiller opp for samtlige faddere i Bergen, enten det er UiB, høyskolen, BI eller NHH. Her politiførstebetjent Dara Nazari i aksjon i jussbygget.
Bård Bøe

Fadderuken er ingen frikort

Fra politiets side er budskapet overfor de kommende fadderne enkelt: Lov og orden gjelder for alle, også studenter som tar fatt på fadderuken.

– Vi ønsker å forebygge ulykker og uønskede handlinger, sier Brynhild Lyssand Eide ved kriminalitetsforebyggende avsnitt.

Videre roser politiførstebetjenten fadderordningen, som finnes ved UiB, høyskolen, BI og NHH, i skyene.

– Fadderuken preger bybildet mens det står på, og skjer det noe, opplever vi ofte at fadderne bistår oss, sier Eide, og utdyper:

– De roer ned situasjoner, passer på og ivaretar de nye studentene så godt de kan. Du kan si fadderne er vår forlengende arm.