Endrer byrådets planer

Byrådet beordres til å starte forhandlinger med eierne om kjøp av den gamle Sølvvarefabrikken.