• HULEN: Denne hulen kom frem på Koengen da stein- og jordmasser ble gravd vekk og vegetasjonen fjernet. FOTO: Ørjan Deisz

Avdekket kjempehule på Koengen

Da det ble utført fjellsikringsarbeid på jernbanetomten på Koengen, avdekket de en stor hule.