— Det er jo alminnelig kommunikasjon og folkeskikk å snakke med dem det gjelder, sier Konrad Dahl, leder i beboerutvalget for de 52 kommunale trygdeleilighetene i Håsteins gate 9.

Mange av beboerne fikk en ubehagelig overraskelse da de leste BT mandag. «Her skal det komme 100 studentboliger» sto det - med et stort bilde av bygget de bor i.

Beboere i 90-årene

Bakgrunnen var Kunnskapsdepartementets tildeling av tilskudd til studentboliger i 2015. Studentsamskipnaden i Bergen ble tildelt 100 boliger og tildelingen ble knyttet til prosjektet i Håsteins gate, der planen er å bygge om kommunale leiligheter til studentboliger.

Men det visste verken Konrad Dahl eller noen av de andre av dagens beboere. Han forteller at beboerne reagerte sterkt og med vantro på planene.— Mange ble urolige og fryktet for hva som skal skje nå. Vi har beboere som er over 90 år her, og snittalderen er nok godt over 70, forteller Dahl.

Etter et beboermøte tok han kontakt med BT for å fortelle om frustrasjonen.

- Skaper unødvendig redsel

Dahl forteller at beboerutvalget hadde møte med Bergen kommune torsdag i forrige uke. Planene om å gjøre leilighetene om til studentboliger ble ikke nevnt.

— Det kan virke som om alle har visst om dette, bortsett fra oss. Vi synes det er skammelig at vi ikke er blitt informert. I stedet får vi vite om dette gjennom media, og ryktene begynner å gå. Det skaper unødvendig redsel, sier beboer Hans Petterson.

Sissel Jensen og hennes sønn bor begge i Håsteins gate 9. De fikk tilfeldigvis vite om planene gjennom sønnens støttekontakt.

— Det er mange her som har nære familierelasjoner med andre beboere. Redselen for at disse skal måtte flytte fra hverandre, gir en ekstra belastning, sier hun.

- Ingen blir kastet ut

Kommunaldirektør Magne Ervik i byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing beroliger beboerne i Håsteins gate.

— Dette er kun spilt inn som et forslag til SiB fra vår side, og er på et svært tidlig stadium. Vi vet ikke om det blir noe av, og i så fall er dette en langsiktig prosess som vil gjøres i samarbeid med beboerne. Det vil aldri skje at noens boforhold blir satt i fare på grunn av dette, sier han.

Ervik sier at kommunen har et samarbeid med SiB om å finne egnede tomter eller bygg som kan brukes til studentboliger i fremtiden.

— I dette arbeidet blir det undersøkt ulike muligheter. Dette er et innspill som er vurdert, men det er ikke kommet lenger enn det. Så har SiB, slik jeg har forstått det, brakt det videre i sin søknad til departementet, sier Ervik.

Laksevåg er usikkert

SiB-direktør Per Kristian Knutsen sier til Studvest at det ikke er sikkert at de nye boligene vil ende opp på Laksevåg.

— Det er ikke fastsatt at det er der boligene kommer. Vi har et godt samarbeid med kommunen, og de har foreslått dette bygget som en mulighet. Vi har svart at vi er interessert, men vi er fortsatt i en tidlig fase, sier Knutsen.

Men det er et faktum at kommunen ser for seg at bygget en gang kan bli studentboliger. Kommunaldirektøren sier at det blant annet skyldes synkende interesse for trygdeleiligheter av denne typen.

— Tradisjonelt har kommunen hatt mange mindre enheter beregnet for eldre, enslige beboere. Vi har over flere år sett at etterspørselen for dem er dalende. Da må vi tenke på hvordan denne boligmassen kan brukes til andre formål, sier Ervik.

I Håsteins gate 9 er de fleste leilighetene mellom 30 og 50 kvadratmeter. Det bor folk i alle trygdeleilighetene.