Hjemmelagde hasjpiper sprer bekymring i Arna

Bygdanytt: Frykter at elever røyker i skoletiden.