• HØYT: Bygningen striden står om vil rage vel 50 meter over bakken i Møllendal. Det mener byrådet er for høyt. De er også bekymret for at det nye kunsthøyskolebygget (den store hvite bygningen) vil bli forringet om det får et høyhus like foran seg. ILLUSTRASJON: Utbygger

Fylket er fortsatt imot høyhuset

Venstre sikret flertall for å opprettholde innsigelsen mot høyhuset i Møllendal.