SVs forhistorie som krigsparti var et av få stridstema under helgens landsmøte på Gardermoen.

Med seg i bagasjen hadde Hordaland SV et forslag til en krass uttalelse mot ledelsens avgjørelse om at Norge skulle bidra med fly mot Gaddafi-regimets styrker.

I motsetning til SV-leder Audun Lysbakken, som i sin ferske bok medgir at han fremdeles tviler på om det var riktig, er Hordaland tydelig:

«Historiens dom er klar. Libya-krigen og Norges deltakelse i den var et alvorlig feilgrep».

Byttet tenner mot krig

Landsstyret la opprinnelig opp til å forkaste hordalendingenes krigsopprop. I kulissene til landsmøtet pågikk det imidlertid aktiv hestehandling.

Hordaland SV og Oslo SV, ledet an av Heikki Holmås, kom så frem til en avtale om å støtte hverandres saker. Hvis Hordaland støttet Oslos sak om gratis tannhelse, skulle Oslo støtte Hordalands krigsharme.

Motstanden mot SV-ledelsens Libya-deltakelse skulle bakes inn i en annen uttalelse om motstand mot Nato og opprustning.

Etter mye filing fem og tilbake på bakrommene sto man til slutt tilbake med følgende lille setning:

«FN mandat er ikke noen garanti for at krigsdeltakelse er riktig, noe Libya krigen ble et eksempel på».

Forsvant i helgen

Da redaksjonskomiteen søndag morgen la frem Nato-forslaget, var imidlertid alle spor av Libya borte. Hordaland fikk ikke støtte fra de andre fylkeslagene i komiteen. Leder for Hordaland SV, Steinar Nørstebø, hadde ikke fått noen forklaring på hvorfor.

— Dette er vi selvsagt veldig misfornøyd med.

Det at Libya-uttalelsene ble feid under teppet mener Nørstebø beror på «litt berøringsangst for noe som er vanskelig».

— Hvorfor er denne uttalelsen viktig?

— Dette er ikke noen botsøvelse. For SV er det viktig å erkjenne at det ble gjort en feilvurdering. Et vedtak skal være med å hindre at vi gjør tilsvarende feilvurderinger.

SV-leder Lysbakken mente det var greit at «landsmøtet ikke skal votere over hvem som hadde rett i 2011».

— Men det er bra at diskusjonen finnes. Det er en naturlig uenighet rundt dette i partiet.

Måtte stemme

Han slapp imidlertid ikke unna en votering. Hordaland og Oslo fremmet setningen på nytt fra talerstolen, og tvang med det gjennom en avstemning rundt temaet. Den ble så jevn at stemmene måtte fintelles.

Med 118 stemmer ble forslaget vedtatt.

Nørstebø var glad og overrasket, og mener SVs fundament som fredsparti og antikrigsparti er gjenopprettet.

— Det er veldig viktig at SV ser og erkjenner at den krigen var et feilsteg.

Lysbakken selv mente det ikke var naturlig å ha Libya-setningen med i Nato-uttalelsen.

— Den handler om hva som skal skje innad i Nato. Det handler om å se fremover.