Slik gjør du klart bordet til årets første vårlunsj