• KALDT ETTER BRANNEN: Innbyggerne i Lærdal blir bedt om å spare strøm. FOTO: MARITA AAREKOL

Kraftlinjen i Lærdal er ødelagt

Hovedstrømlinjen i Lærdal er ødelagt og kan ta flere måneder å utbedre.