Arild Holt-Jensen har skrevet denne artikkelen. Han er professor emeritus i geografi ved UiB og har bl.a. ledet det store EU-prosjektet NEHOM om sosial boligpolitikk i Europa (2000— 2004). Holt-Jensen har siden 2004 reist mye i Ukraina med tanke på å forstå landet ut fra intervjuer og samtaler med vanlige innbyggere.