Det er kommunal— og forvaltningskomiteen som tirsdag tar opp forslagene fra SV-politikerne Audun Lysbakken, Karin Andersen og Torgeir Knag i en høring.

Ett av dem er at lengeværende asylbarn, som er sendt ut i perioden 1. januar 2014 og frem til det nye regelverket kom på plass 18. desember, skal få prøvd saken sin på nytt etter det nye regelverket.

I tillegg legger SV-erne frem følgende forslag:

  • Regjeringen må sørge for at de lengeværende asylbarna som er sendt ut får god informasjon om de nye reglene.
  • Asylbarna i denne gruppen som er sendt ut siden 1. januar i fjor, skal få gratis rettshjelp til å prøve saken sin.
  • Når lengeværende barn tvangsreturneres, skal politiet kontakte utlendingsmyndighetene for å få saken vurdert etter nye regler.

Strammet inn

SVs Karin Andersen forventer støtte fra Venstre og KrF i denne saken.

— Da regjeringen ble enige med KrF og Venstre om at det skulle lages nye regler, mente vi sakene skulle stilles i bero, slik at ikke alle de lengeværende barna ble sendt ut før reglene kom på plass. Det ble nedstemt, sier hun.

Begrunnelsen for det var at SV mente den nye avtalen i realiteten var en innstramning. Argumentene om at den nye avtalen i realiteten var en oppmykning, sier hun har falt fullstendig sammen.— I tillegg tok det urimelig lang tid å få på plass den nye forskriften. Jeg tror ikke Venstre og KrF hadde fått dette til hadde det ikke vært for avsløringene som kom frem i BT.

Ville stoppe

Allerede i oktober i fjor fremmet SV forslag om å stoppe utsendelsene av lengeværende asylbarn frem til de nye reglene var kommet på plass.

Blant dem som ikke støttet forslaget, var Venstre. Årsaken til det var uttalelsene fra justisminister Anders Anundsen (Frp). Han gikk på talerstolen og sa at regjeringen hadde myket opp politikken overfor denne gruppen.

I etterkant er det kommet frem at regjeringen sendte ut enda flere asylbarn enn året før, og det hele endte med en høring om saken i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

KrF-politikere har krevd at asylbarn som feilaktig er sendt ut må få komme tilbake. Etter fredagens høring avviste ikke justisminister Anundsen at dette kunne bli aktuelt, men sa at han skulle diskutere dette med KrF.

Avventer svar

KrFs representant i komiteen, Geir Toskedal, avventer høringen i dagens møte før han konkluderer i saken.

— Vi kunne tenkt oss at disse sakene ble vurdert på en annen måte. Men det juridiske er viktig, så vi må høre hva departementet sier.

Et annet av SVs forslag blir også gjenstand for høringen i dag. Partiet spør om dagens praksis om å tvangsreturnere afghanske barnefamilier er i tråd med FNs og UDIs anbefalinger. Her forventer Andersen støtte fra alle partiene.— UNHCR (FN) sa allerede i 2013 at det er farlig å sende barnefamilier til internflukt i Afghanistan. UDI meldte fra om det i fjor sommer.