- Jeg er glad for at kritikken viste seg ikke å være riktig

Visepolitimester Gunnar Fløystad føler at politidistriktet er renvasket etter anklager om ukultur i ledelsen.

Publisert Publisert

TILFREDS: Visepolitimester Gunnar Fløystad tar til etterretning at Politidirektoratet har funnet grunn til å kritisere enkeltpersoner i ledelsen. Han er likevel fornøyd med at det ikke er påvist brudd på arbeidsmiljøloven. Foto: Arkiv

iconDenne artikkelen er over fem år gammel

— Jeg er glad for at det som ble fremsatt av alvorlig kritikk mot navngitte ledere – også i mediene – viser seg ikke å være riktig. Det har verken forekommet lovbrudd, trakassering eller ukultur knyttet til destruktiv ledelse, sier visepolitimester Gunnar Fløystad.

Han var en av tre ledere som i oktober i fjor ble navngitt da to politijurister varslet om ukultur i ledelsen i Hordaland politidistrikt.

Ett tilfelle av kritikk

Denne uken konkluderte Politidirektoratets kartleggingsgruppe med at politiledernes opptreden ikke utgjorde brudd på arbeidsmiljøloven.

Flere forhold omtales imidlertid som «uheldige» av POD, og i ett tilfelle mener gruppen at det er grunnlag for kritikk.

— Slik jeg forstår det handler kritikken om at ledelsen i en utfordrende situasjon har vært i en konflikt som kunne ha vært håndtert bedre. Den kritikken tar vi til etterretning, men jeg kan ikke gå inn i enkelthendelser, sier Fløystad.

Politimester Geir Gudmundsen har bestemt seg for å engasjere eksterne konsulenter for å hjelpe i retts- og påtaleseksjonen.

— Vi skal sikre oss at vi gir ledelsen ved retts- og påtale ekstern støtte slik at de kan utøve ledelse, sa Gudmundsen torsdag.

- Stemte dårlig

— De alvorlige påstandene som ble fremsatt stemte dårlig med det inntrykket jeg har hatt. Nå må vi se fremover og jobbe sammen for å ta vare på den gode arbeidsplassen vi har, sier Fløystad.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på innholdet i politiadvokatenes varsel.

Visepolitimesteren ble i fjor høst utpekt som sjef for hordalandspolitiets nye spydspiss, Felles Krimenhet (FKE). Denne enheten er satt på vent på ubestemt tid.

— Vi trenger noe tid før vi kan si noe mer om videre fremdrift, men i mellomtiden jobbes det godt med rammene rundt FKE.

Les også

Granskingene nærmer seg slutten

Riksadvokatens gransking mandag

Førstkommende mandag legger Riksadvokatens nedsatte arbeidsgruppe frem en rapport. Gruppen har siden i fjor høst gjennomgått hordalandspolitiets etterforskning og den påtalemessige behandlingen i Monika-saken.

Åtteåringens dødsfall ble henlagt som selvdrap i august 2012. I oktober i fjor ble en 32 år gammel mann siktet for å ha drept henne. Han nekter straffskyld.

Samme dag som pågripelsen ble kjent, varslet riksadvokat Tor-Aksel Busch at sakens spesielle karakter tilsa at en gransking var uunngåelig.

Riksadvokatens arbeidsgruppe fikk i oppgave å identifisere mulige læringspunkter for politiet – men vil også komme med sine synspunkter på politiets arbeid i 2011 og 2012.

Her kan du lese arbeidsgruppens mandat.

Politimesteren har dessuten flere varslersaker til vurdering. Distriktets eneste HMS-rådgiver har varslet Arbeidstilsynet om kritikkverdige forhold. Også varsleren i Monika-saken har fått status som varsler. Hans sak skal vurderes av eksterne granskere, har Politidirektoratet avgjort.

Publisert