I TOTTENE PÅ HVERANDRE: Terje Gilje og Anne Gine Hestetun.

Hestetun er leder for StorBergen boligbyggelag, en direkte konkurrent til BOB, og har vært byråd for Ap i Bergen.Som tidligere deltaker i det politiske spillet på rådhuset, vet hun godt hvilken informasjon som flyter over bordene og som lokallagslederne får ta del i.

— Jeg husker fra min egen tid i rådhuset hvor tilgjengelig de politiske beslutningene er når man er lokallagsleder. Når vanskelige saker og linjer skal legges så trekkes partiorganisasjonene inn.

Rollen hans som KrF-leder gir Gilje en arena som de andre boligbyggerne ikke har. Han vil få kunnskap om hvilke planer byrådet har for utviklingen av byen, informasjon som han kan nyttiggjøre seg av som leder for boligbyggeselskapet BOB.

Gammel debatt

Hestetun påpeker at hun har diskutert problemstillingen med Gilje tidligere, da han satt som bystyrerepresentant for KrF. Nå har han imidlertid tatt et steg opp. Som lokallagsleder vil han blant annet delta i utformingen av byrådets politiske plattform.

— Jeg har veldig respekt for det vervet han nå har påtatt seg. Som lokallagsleder er han med å påvirke politikken lenge før den når offentlighetens bord. Det er imidlertid vanskelig å kombinere med rollen som leder for BOB.

- Hvilke konkrete saker er problematisk?

— Gilje sitter som en stor byutviklingsaktør med kjennskap til de strategiske føringene byrådet har for byen. Jeg sier ikke at han vil bruke denne informasjonen, det er viktig å presisere. Jeg har ingen formening om hvorvidt han vil gjøre det. Men når man sitter med så mye informasjon, kan det gjøre det lettere å gjøre sine egne valg innomhus. Det handler om å gå for det ene eller det andre prosjektet eller hvilke prioriteringer man gjør i arealplanleggingen.

Skal jo påvirke

Hestetun påpeker at Gilje ikke påtar seg vervet som lokallagsleder for å sitte der taus.

— Det må jo være for muligheten for å påvirke utviklingen. Det mener jeg er positivt. Nettopp derfor er det betimelig å stille disse spørsmålene.

Administrerende direktør Øystein Johannesen i Vestbo sier han har gratulert Gilje med sitt nye verv. Hvilke konsekvenser en slik dobbeltrolle har, mener han Gilje selv må svare på.

— Anne Gine har nok en bedre erfaringsbakgrunn enn meg når det gjelder dette. Men jeg kan ikke se at dette har noen umiddelbare konsekvenser for Vestbo.

Regiondirektør for Obos Hordaland, Dag Aksnes, ser dilemmaet.

— Folk i ledende posisjoner må se disse utfordringene og ivareta integriteten sin. Men man setter seg så klart i en vanskelig posisjon.

Ikke problem

Terje Gilje selv mener dette ikke er snakk om en dobbeltrolle. Han vedgår at det var problematisk å sitte som bystyrerepresentant mens han var BOB-sjef.

— Det var ikke mange saker hvor jeg opplevde habilitetsutfordringer som folkevalgt. Det var vel to-tre saker hvor jeg meldte meg inhabil. Men det ble stilt spørsmål ved min rolle, og det gjorde det vanskelig.

Denne rollen mener han er helt annerledes. Som leder for Bergen KrF sitter han ikke i komiteer, bystyret eller andre folkevalgte posisjoner.

— Jeg har ikke noe maktposisjon. Dette er kun administrativt. Jeg driver med økonomi, strategi og valgkamp.

- Hva med all informasjonen du får ta del i?

— Jeg vil ha tilgang på informasjon når byrådsplattform utarbeides ja. Representantskapet til KrF har vært trukket inn i budsjettdiskusjoner og avklaringer rundt byrådsposter, men ikke på annet nivå. Da agerer tydeligvis organisasjonene til KrF og Ap annerledes.

Gilje sier det er flere andre lokallagsledere som har ledere i næringslivet.

— Jeg synes det er leit og trist at ledere i bedrifter ikke kan ha verv og politisk engasjement uten at det med en gang skal stilles habilitetsspørsmål rundt det.