• PÅ JAKT: Anette Høgøy (til v.), Christina Thomassen og Karoline Egeland var tre av elevene fra Pollen skule i Sund som var med på Forskningskampanjen. FOTO: ODD E. NERBØ

Hordalandselever fant sjeldne dyr

De valgte også norske navn på de ørsmå krepsdyrene. Møt kjempedafnie, møkkadamdafnie og nåledafnie.