• MYE RART I SJØEN: I dypet av norske fjorder svømmer det rundt slik småfisk, som hver natt kommer til overflaten for å beite. FOTO: STEIN KAARTVEDT

Tidobler fiskemengden i dypet

Fiskeforsker fra Bergen gjør nye anslag for dypvannsfiskene.