— Vi har regionens fremste ekspertise innen steinlegging og restaurering av antikvarisk grunn. Det oppleves som spesielt og urettferdig når Bydrifts kompetanse blir vektet lavere enn konkurrenter som på ingen måte kan vise til tilsvarende prosjekter, sier daglig leder i Bydrift AS Trond Lomsøy.

I mars gikk Svein Boasson AS seirende ut av anbudsrunden. Firmaet skal etter planen ruste opp Korskirkeallmenningen for i underkant av åtte millioner kroner. Men både Magne Løvås AS og Bydrift AS klaget på avgjørelsen i etterkant. Nylig trakk førstnevnte sin klage, mens klagen fra Bydrift AS skal behandles på vanlig måte.

— Nøkkelpersoner hos oss reagerte svært negativt på vurderingen, og vi legger til grunn at det må ha skjedd en feil i vektingen. Det er grunnen til at vi ber oppdragsgiver ta en ny runde. Vi kan gjerne tape oppdrag på pris, men på erfaring skal det ikke være mulig å overgå kompetansen Bydrift har opparbeidet seg gjennom 160 år, sier Lomsøy.

Kan ikke undertegne kontrakt

Firmaene som har levert anbud er, i tillegg til erfaring med tilsvarende arbeid, blitt vurdert ut fra pristilbud.

Byråd for sosial, bolig og områdesatsing, Eiler Macody Lund, beklager at opprustingen av Korskirkeallmenningen blir utsatt.

— Nå ligger vi an til cirka en måned forsinkelse. Dette skyldes at to firma har klaget etter anbudsrunden. Ifølge regelverket kan vi ikke signere noen kontrakt før klagesaken er behandlet, sier Lund.

— Her må vi bare akseptere spillereglene selv om det betyr en utsetting. Uansett så satser vi på at arbeidet kan begynne i siste delen av mai, legger han til.

Arbeidet som venter er omfattende. Arealet fra Vågsallmenningen til Hollendergaten skal graves opp. Overvann blir infiltrert i grunnen, slik at grunnvannsnivået kan stabiliseres og rette ut overflaten. Dette har lenge vært en stor utfordring i området, ifølge seksjonsleder Trond Stigen i Bergen kommune.

— Vannproblemene gjør området humpete. Vi ser denne utfordringen i hele middelalderbyen, sier Stigen.

Får nytt skiferdekke

Også på overflaten får Korskirkeallmenningen en ansiktsløftning. Hele plassen skal legges med brostein. Langs sidene, der inngangen til butikkene er, blir det nytt skiferdekke. I dag er fortauene dekket med vanlig asfalt.

— Vi har jobbet med dette i flere år og arbeidet skulle vært gjort for lengst, men det har vært krevende på grunn av utfordringene med grunnvannet, sier Stigen.

Eiler Macody Lund er glad for at opprustningen endelig kommer i gang.

— I prinsippet gjør vi det samme som i Nygårdsparken. Områdene som det arbeides i blir sperret for publikum. Samtidig sørger vi for at det hele tiden er mulig å komme frem til butikkene, sier han.

Etter planen skal arbeidet på Korskirkeallmenningen være ferdig i løpet av ett år.

— Vi ønsker selvfølgelig at det skal gå fortest mulig og håper å ha gjort det meste innen jul, sier markedssjef Svein Boasson i Boasson AS som gikk seirende ut av anbudsrunden.

— Det er alltid kjekt å gjøre arbeid i Bergen sentrum. Vi er veldig glade for å få kontrakten, legger han til.