• FRUSTRERT: - Det er fortvilende å se hvilke utslag de nye reglene for uføretrygd bringer med seg, sier Marit Hjelmeland. Sønnen hennes får en betydelig økning i husleien som en følge av reformen. FOTO: Vegar Valde

Fortviler over trygdeendring