• 2 X MICHELSEN: Christian Michelsen i Linda Rios skikkelse snakker med barna på Festplassen. <p/>FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

Michelsen steg ned og møtte barna

Ved hjelp av et magisk slips steg Christian Michelsen ned fra sokkelen for første gang på 67 år.