50.000 i promillebot til skuletopp

Bota vart saftig for bilføraren i 60-åra som med promille i blodet i fjor skyssa sitt mindreårige barnebarn.