- Grunnleggende systemsvikt

Tomtesalget er et resultat av systemsvikt i Askøy overformynderi, mener tidligere kommunestyrerepresentant Ranveig Skjønborg.