Stadig uenighet om driftsansvaret

Bergen kommune og Samferdselsdepartementet klarer ikke å bli enige om hvor langt kommunens driftsansvar for bybanen skal gå.