Kø ved Eidsvågtunnelen

Trafikken gikk i ettermiddag sakte ved Eidsvågtunnelen mot sentrum etter et trafikkuhell.