Nesten blink på Hardangerbrua

35 millionar kroner er skilnaden mellom Statens vegvesen sin pris på Hardangerbrua og prisen som kom fram i den eksterne kvalitetskontrollen av kostnadene.