Drapsdommen er rettskraftig

Drapsdommen mot Trond Ramsland er nå endelig rettskraftig, etter at Høyesterett avviste å behandle anken. Men Ramsland fortsetter sine besøk i retten.