• (1/3)
    FRITT FALL: Slik skal 63 personer kunne forlate en plattform i nød.<p/>FOTO: VEGAR VALDE

Sikkerhetens stup

Med falkeblikk følger verneombudene fra Statoil livbåtens stup mot vannflaten. De vil forsikre seg om at de ansatte kan føle seg trygge i en mulig krisesituasjon.