- Tystad møter seg selv i døren

Tidligere finansbyråd Trond Tystad (A) får kritikk fra Høyre for at han nå motsetter seg å bruke inntektene fra boligsoneparkeringen til drift av kommunen.